DELE AF EU'S STATSSTøTTEORDNING FORLæNGES MED ET HALVT åR

EU-Kommissionen justerer udfasningen af de midlertidige bestemmelser for statsstøtte til virksomheder i forbindelse med højere udgifter som følge af krigen i Ukraine.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

Tiltagene, som giver mulighed for at give støtte til høje energipriser og opvarmning, bliver forlænget med seks måneder til den 30. juni 2024.

- Med denne justering kan medlemsstaterne vedligeholde deres støtte under den kommende vinter som et sikkerhedsnet, hvis nogle virksomheder stadig er påvirket af den økonomiske ubalance skabt af Ruslands krig i Ukraine, skriver kommissionen.

Kommissionen hæver også loftet for, hvor meget statsstøtte virksomheder kan modtage under bestemmelsernes sektion 2.1 om "begrænsede støttebeløb".

For virksomheder i agrikultursektoren er det steget fra 1,9 millioner kroner til 2,1 millioner kroner, virksomheder i fiskeri- og vandkultursektoren 2,2 millioner kroner til 2,5 millioner kroner og for virksomheder i andre sektorer lyder loftet nu på 16,8 millioner kroner fra 14,9 millioner kroner før.

Støtte til at dække energiudgifter må kun gives, hvis omkostningerne er betydeligt højere end før energikrisen.

Andre kriserelaterede bestemmelser under forordningen som likviditetsstøtte i form af statsgarantier eller lån udløber den 31. december 2023.

Likviditet er et udtryk for, om en virksomhed har penge til at betale sine regninger og løn til ansatte. En virksomheds likvide midler består typisk af kontanter og værdipapirer som aktier og obligationer, som hurtigt vil kunne sælges - og muligheden for at trække på en kassekredit.

Forordningens sektion om støtte til selskaber, der arbejder mod strategisk udstyr som batterier, solceller, vindturbiner, varmepumper og elektrolysatorer, er fortsat uændret med udløb 31. december 2025.

/ritzau/

2023-11-20T14:30:41Z dg43tfdfdgfd